Basisverzekering en aanvullende verzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Dit komt neer op 3 – 5 consulten. Op zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Kinderen <18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Overzicht vergoedingen en voorwaarden vanuit de basisverzekering 2019

In de praktijk blijkt soms dat de 3 uur dieetadvisering niet voldoende is voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken. Deze vergoeding komt boven op de 3 behandeluren die u verkrijgt vanuit de basisverzekering.

Door te klikken op onderstaande link kunt u zien welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering:

Overzicht vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering 2019

 

Verwijsbrief van (huis)arts

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling van de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw (huis)arts. Er geldt hierbij wel een voorwaarde: in de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed.

Sommige verzekeraars staan directe toelating helaas niet toe. Indien u verzekerd bent bij CZ-Ohra-Delta Lloyd-Nationale Nederlanden en De Friesland is een verwijsbrief van uw (huis)arts vereist. U dient de verwijsbrief mee te nemen naar het intakegesprek.

 

Ketenzorg

Mensen met diabetes mellitus, hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol), hart- en vaatziekten of COPD (longziekten) kunnen dieetadvisering vergoedt krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Vergoeding gaat dan via de zogenaamde “ketenzorg”. Bent u onder behandeling van een praktijkondersteuner, dan kunt u navragen of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist.

Ik heb een contract afgesloten met ketenzorg BeRoEmD (Berlicum Rosmalen Empel en Den Bosch).

 

Tarieven

Bent u door uw vergoeding heen en wilt u de behandeling voortzetten, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Naast de directe behandeltijd wordt de tijd die ik besteed aan het opstellen en, indien nodig, het bijstellen van het dieetadvies in rekening gebracht. Deze tijd valt onder het “individueel dieetvoorschrift”. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
Een overzicht van mijn tarieven kunt u inzien in mijn praktijk of kosteloos opvragen.

Bent u verhinderd om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch, per voicemail, via WhatsApp of via e-mail. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.