Basisverzekering en aanvullende verzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Iedereen heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Dit zijn meestal 3 tot 6 consulten. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende pakketten. Deze vergoeding komt boven op de 3 uur die u verkrijgt vanuit de basisverzekering. Bij vergoedingen vanuit de basisverzekering is sprake van het verplichte eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Overzicht vergoeding Dietetiek vanuit de basisverzekering 2018

Overzicht vergoeding Dietetiek vanuit de aanvullende verzekering 2018

 

Verwijsbrief van (huis)arts

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling van de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Helaas vergoeden een paar zorgverzekeraars (CZ-Ohra-Delta Lloyd-Nationale Nederlanden en De Friesland) uw behandeling NIET als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Indien u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars, wil ik u vragen een verwijsbrief te regelen bij uw arts. Neem de verwijzing mee tijdens het eerste consult.

 

Ketenzorg

Mensen met diabetes mellitus, hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol), hart- en vaatziekten of COPD (longziekten) kunnen dieetadvisering vergoedt krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Vergoeding gaat dan via de zogenaamde “Ketenzorg”. Wanneer u onder behandeling bent van een praktijkondersteuner kunt u navragen of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist.
Ik heb een contract afgesloten met ketenzorg BeRoEmD (Berlicum Rosmalen Empel en Den Bosch).

 

Tarieven

Bent u door uw vergoeding heen en wilt u de behandeling voortzetten, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Een overzicht van mijn tarieven kunt u inzien in mijn praktijk of kosteloos opvragen.

Naast de directe behandeltijd (waarbij u als cliënt aanwezig bent), wordt de tijd die ik besteed aan het opstellen en indien nodig het bijstellen van het dieetadvies in rekening gebracht.

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Dit kan telefonisch, per voicemail, via WhatsApp of via e-mail. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.