Basisverzekering en aanvullende verzekering

Dieetadvisering zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar (180 minuten). Dit komt neer op 3 – 5 consulten. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende pakketten. Deze vergoeding komt bovenop de 3 behandeluren die u verkrijgt vanuit de basisverzekering. Zorg vanuit de basisverzekering valt onder het verplichte eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben géén eigen risico.

 

Ketenzorg

Mensen met Diabetes Mellitus, een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten of COPD kunnen dieetadvisering vergoedt krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Vergoeding gaat dan via de zogenaamde Ketenzorg. Bent u onder behandeling van een praktijkondersteuner, dan kunt u navragen of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. Indien u binnen de ketenzorg valt gaan de kosten voor dieetbehandeling niet af van het eigen risico.

Ik heb een contract afgesloten met ketenzorg BeRoEmD (Berlicum Rosmalen Empel en Den Bosch).

 

Tarieven

Bent u door uw vergoeding heen en wilt u de behandeling voortzetten dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Naast de directe behandeltijd wordt de tijd die ik besteed aan het opstellen of bijstellen van het dieetadvies in rekening gebracht. Deze tijd valt onder het individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Een overzicht van mijn tarieven kunt u inzien in mijn praktijk of kosteloos opvragen.

Bent u verhinderd om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch, via e-mail of WhatsApp. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.