Basisverzekering en aanvullende verzekering

Vanuit het basispakket van je zorgverzekering krijg je per jaar 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit komt neer op 3 tot 5 consulten. Ben je aanvullend verzekerd, dan kun je meer behandeluren vergoed krijgen. Kijk in je polisvoorwaarden of je recht hebt op aanvullende behandeluren.

Zorg vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Kinderen < 18 jaar betalen géén eigen risico.

Ketenzorg

Mensen met diabetes mellitus, een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten of COPD kunnen dieetadvisering vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Vergoeding gaat dan via de zogenaamde ‘ketenzorg’. Ben je onder behandeling van een praktijkondersteuner, vraag dan na of je in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. Valt je behandeling binnen deze ketenzorg, dan gaan de kosten niet af van het eigen risico.

Ik heb een contract afgesloten met ketenzorg BeRoEmD (Berlicum Rosmalen Empel en Den Bosch).

Tarieven

Ben je door de vergoeding van de zorgverzekeraar heen en wil je de behandeling voortzetten, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Naast de directe behandeltijd wordt de tijd die ik besteed aan het opstellen of bijstellen van het dieetadvies in rekening gebracht. Deze tijd valt onder het individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Een overzicht van mijn tarieven kun je inzien in mijn praktijk of kosteloos opvragen.

No show

Ben je verhinderd om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan is het prettig als je de afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert. Dit kan telefonisch, via e-mail of via WhatsApp. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.