Basisverzekering en aanvullende verzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Je hebt recht op 3 behandeluren per jaar, wat neerkomt op 3 tot 5 consulten. Ben je aanvullend verzekerd, dan kun je meer behandeluren vergoed krijgen. Vraag na bij je zorgverzekering of kijk in je polisvoorwaarden of je aanvullend verzekerd bent voor de diëtist.
Zorg vanuit de basisverzekering valt onder het verplichte eigen risico. Kinderen < 18 jaar betalen géén eigen risico.

Ketenzorg

Mensen met diabetes mellitus, een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten of COPD kunnen dieetadvisering vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Vergoeding gaat dan via de zogenaamde ‘ketenzorg’. Ben je onder behandeling van een praktijkondersteuner, vraag dan na of je in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. Valt je behandeling binnen deze ketenzorg, dan gaan de kosten niet af van het eigen risico.

Ik ben aangesloten bij ketenzorg JBH (Jeroen Bosch Huisartsen), regio ‘s-Hertogenbosch en omgeving.

 

Tarieven

Ben je door de vergoeding van de zorgverzekeraar heen en wil je de behandeling voortzetten, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Naast de directe behandeltijd wordt de tijd die ik besteed aan het opstellen of bijstellen van het dieetadvies in rekening gebracht. Deze tijd valt onder het individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Een overzicht van mijn tarieven kun je inzien in mijn praktijk of kosteloos opvragen.

No show

Ben je verhinderd om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch, via e-mail of via WhatsApp. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.