Wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en zorg in Nederland. Per 1-1-2019 doe ik mee met de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. NIVEL staat voor: Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, gevestigd te Utrecht. Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken.

In mijn dossier leg ik gegevens vast over gezondheidsklachten en behandelingen. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt (anoniem). Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van mij ontvangt staan op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Het NIVEL krijgt géén identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of BSN. Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners, en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG); voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het privacyreglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Als u bezwaar heeft regen het gebruik van uw gegevens kunt u me dit laten weten. In dat geval worden uw gegevens níet gebruikt door het NIVEL.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw diëtist, Stephanie, via: 06 – 19037203 of info@stephanievandenberg.nl,
Of u neemt contact op met het NIVEL via: 030 – 2729814 of zorgregistraties@nivel.nl

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn