Basisverzekering en aanvullende verzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Iedereen heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Dit zijn meestal 3 tot 6 consulten. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende pakketten. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur die u verkrijgt vanuit de basisverzekering. Bij vergoedingen vanuit de basisverzekering is sprake van het verplichte eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling van de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Om deze reden verzoek ik u toch een verwijsbrief aan te vragen.

Overzicht vergoeding Dietetiek vanuit de basisverzekering 2018

Overzicht vergoeding Dietetiek vanuit de aanvullende verzekering 2018

 

Zorgverzekering 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketenzorg

Mensen met Diabetes Mellitus, hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol), hart- en vaatziekten of COPD (longziekten) kunnen dieetadvisering vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Vraag bij uw huisarts of praktijkondersteuner na of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. Ik heb een contract afgesloten met de ketenzorg BeRoEmD.

 

Tarieven

In alle andere gevallen komen de kosten voor uw eigen rekening. De tarieven van de diëtist zijn landelijk vastgesteld en komen neer op € 15,- per kwartier. Een gespecificeerd overzicht van mijn tarieven kunt u inzien in mijn praktijk of kosteloos opvragen.

De behandeltijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit een directe tijd (waarbij u als cliënt aanwezig bent) en een indirecte tijd (de tijd die de diëtist besteedt aan onder andere het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies en het maken van een rapportage naar de verwijzer. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig).

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.